Cenník

 Cenník bez DPH s DPH
 cena na osobu / noc  5,50 €   6,60 €  
 cena za kWh energie  0,50 €   0,60 €  
 minimálna cena za prenájom / deň  50,00 €   60,00 €  

Pre organizácie, ktoré realizujú nekomerčné vzdelávacie akcie pre mládež (prostredníctvom dobrovoľníkov) je možné dohodnúť zľavu na ubytovanie. Konkrétne podmienky a výška zľavy sa riešia individuálne.

Cena zahrňuje základné vybavenie objektu vrátane vybavenia kuchyne, vodu a drevo na kúrenie. V cene nie sú zahrnuté náklady na elektrinu (platí sa podľa reálnej spotreby) a upratovacie služby. Objekt je po využívaní nevyhnutné vrátiť do pôvodného stavu.