Kontakt

Chalúpka s.r.o.
Ožvoldíkova 2005/6
841 01  Bratislava

IČO:  36 70 3796
IČ DPH: SK2022283549

Kontakt na správcu:
Sančo (Peter Blahút)
sanco@plusko.net
+421 907 149 655